Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2221097000 - +30 2221084464

Μελέτη Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988.

Η έμπειρη ομάδα των συνεργατών μας παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμήσεις πυρασφάλειας και μελέτες πυροπροστασίας για όλα τα τμήματα μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, με τη χρήση διεθνών προτύπων πυρασφάλειας (π.χ. NFPA, ISO, EN κ.λπ.) και εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης και υδραυλικών υπολογισμών.

Μέσω των εκτιμήσεων πυρασφάλειας αξιολογείται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση των υπαρχόντων συστημάτων πυροπροστασίας και, παράλληλα, προτείνονται λύσεις για την τεχνική αναβάθμιση και την αποτελεσματική κάλυψη των υπό εξέταση περιοχών. 

Η μελέτη πυροπροστασίας παρέχει καθοδήγηση και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων. Το τελικό παραδοτέο της μελέτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή προσφορών εγκατάστασης νέων σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.  

Μελέτη Πυρασφάλειας

Σκοπός των μελετών πυρασφάλειας είναι η λήψη μέτρων ώστε να εκπληρώνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς οι δύο βασικοί στόχοι:

α) ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
β) προστασία της περιουσίας.

Η εταιρεία μας διαθέτοντας πλούσια εμπειρία και άριστη γνώση των συστημάτων πυροπροστασίας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και ασφάλεια την σύνταξη μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για κάθε είδους και μεγέθους επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες. Από την σχεδίαση και την μελέτη των εγκαταστάσεων πυρασφαλείας, μέχρι την κατασκευή τους, εμείς και οι συνεργάτες μας εγγυούμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης διεκπεραιώνουμε σε ελάχιστους χρόνους την διαδικασία έγκρισης μελέτης και έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφαλείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η μελέτη πυρασφάλειας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ορθής κατασκευής των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας και κατά συνέπεια της ασφάλειας κάθε κτιρίου ή εγκατάστασης έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς. Είναι λάθος να θεωρείται μια αναγκαστική τυπική διαδικασία που απλά θα την εγκρίνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να λάβουμε το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗ

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account