Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2221097000 - +30 2221084464

Σημανση Ασφαλειας στους Χωρους Εργασιας

Η σήμανση ασφάλειας των χώρων εργασίας ενημερώνει, προειδοποιεί και εν τέλει προλαμβάνει τους επαγγελματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το προσωπικό. Σύμφωνα με το Π.Δ. 105/1995 η εγκατάσταση ενός άρτιου συστήματος ασφαλείας αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση εφόσον οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς µε τα τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας ή µε μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. Πολύ περισσότερο όμως, αποτελεί υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της κάθε επιχείρησης και συμβάλλει στη δημιουργία της αίσθησης μιας καλά οργανωμένης και υπεύθυνης επιχείρησης.

Η εταιρεία μας διαθέτοντας γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου αναλαμβάνει τη μελέτη των απαιτήσεων του χώρου εργασίας και την εκπόνηση της Μελέτης Σήμανσης Ασφαλείας του χώρου. Έτσι καταδεικνύονται οι απαιτήσεις σε μέσα σήμανσης και σε συνάρτηση με εργονομικές αρχές χωροθέτησης προκύπτει ο τελικός σχεδιασμός.

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Σήμανση Οδεύσεων Διαφυγής – Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης.
  • Σήμανση Ασφαλείας Βιομηχανικών Χώρων & Χώρων Γραφείων.
  • Σήμανση Εργοταξίων – Τεχνικών Έργων.
  • Σήμανση – Διαγράμμιση Αποθηκών.
  • Κυκλοφοριακή Σήμανση Βιομηχανικών Χώρων.

• Επισήμανση Επικίνδυνων Υλών.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗ

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account