Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2221097000 - +30 2221084464

Τεχνικός Ασφαλείας

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι υποχρεωτικός για κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Η εταιρεία μαςέχοντας συνεργαστεί με έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων παρέχει άριστες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές αλλά και υποδείξεις για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον

Αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας

O τεχνικός ασφαλείας συμβουλεύει τον εργοδότη σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Το γραφείο μας αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας ενημερώνει γραπτώς τον εργοδότη καταχωρώντας τις υποδείξεις αυτές σε βιβλίο το οποίο θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Επιπλέον:

-συμβουλεύει σε θέματα κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων
-ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τον εργασιακό εξοπλισμό πριν από τη λειτουργία τους
-επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας ώστε να αναφέρει στον εργοδότη τυχόν παράλειψη των μέτρων ασφάλειας και στη συνέχεια να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της
-παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας
-επιτηρεί την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας
-ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζομένους για την αποτροπή εργατικού ατυχήματος καθώς επίσης -φροντίζει για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του προσωπικού, σε θέματα ασφάλειας της εργασίας.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗ

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account