Άρθρα

Κέντρο υδραυλικών δοκιμών Πυροσβεστήρων στην Metaxas Safety

Η Metaxas Safety (Μεταξάς Ν. Χρήστος) διαθέτει Κέντρο υδραυλικών δοκιμών Πυροσβεστήρων στην Χαλκίδα πιστοποιημένο για την λειτουργία του από την ΕΒΕΤΑΜ.
Η υδραυλική δοκιμή είναι η διαδικασία επανελέγχου της πίεσης αντοχής της φιάλης του πυροσβεστήρα.
Απαιτείται να γίνεται κάθε 10ετία από το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα.
Κατά την διαδικασία υδραυλικής δοκιμής αφαιρούμε το πυροσβεστικό υλικό και κατόπιν πρεσάρουμε τον πυροσβεστήρα με νερό σε ειδικό μηχάνημα στην πίεση αντοχής που ορίζει ο κατασκευαστής του και παραμένει υπό πίεση του νερού για αρκετή ώρα.
Υπάρχει πιθανότητα μετά τον έλεγχο της υδραυλικής δοκιμής του πυροσβεστήρα να διαπιστωθεί ότι είναι ακατάλληλος για χρήση.
Εφόσον ολοκληρωθεί η υδραυλική δοκιμή του πυροσβεστήρα και κριθεί ότι μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία πραγματοποιείται αναγόμωση και στη συνέχεια επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο όπου αναγράφεται ότι ο πυροσβεστήρας ολοκλήρωσε την υδραυλική δοκιμή.
To Κέντρο υδραυλικών δοκιμών Πυροσβεστήρων παρέχει προϊόντα & υπηρεσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς  λειτουργείας, με άδεια επανελέγχου δοχείων υπό πίεση  από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
M e t a x a s  S a f e t y
* Κέντρο Πυροσβεστικού Εξοπλισμού
* Εμπορία μέσων ατομικής προστασίας
* Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων
Κεντρικό: Αγία Ελεούσα Χαλκίδας Τηλ: 2221097000
Υποκατάστημα: Ωρίωνος 71 Χαλκίδα (Κατάστημα Μπαζίγου Κων.)
τηλ: 2221084464
Email: metaxasafety@gmail.com