Άρθρα

BONPET Αμπούλα Αυτόματης Πυρόσβεσης

Η αμπούλα αυτόματης πυρόσβεσης BONPET, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας και αποτέλεσμα πολύχρονων δοκιμών σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας.
Η εξέλιξη της χημικής φόρμουλας συνεχίστηκε στην Ευρώπη από πανεπιστημιακούς χημικούς μηχανικούς καθιστώντας το υγρό BONPETένα από τα ισχυρότερα κατασβεστικά υλικά παγκοσμίως.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η αμπούλα BONPET, περιέχει 600 ml χημικού υγρού σε αεροστεγώς κλεισμένη γυάλινη αμπούλα με πάχος γυαλιού 1 mm και διαστάσεις Ø 80 x 280 mm, ολικό βάρος 1030 g και δεν είναι υπό πίεση (δεν περιέχει προωθητικά αέρια).
Το διάλυμα αυτό είναι απολύτως ασφαλές, δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ κατά την χρήση της συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) που επίσης είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει πιστοποιηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα και Ευρωπαϊκά εργαστήρια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας
Α (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ),
Β (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ),
C (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ),
F (ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ)
και επίσης για κατάσβεση πυρκαγιών Ε ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 35.000 Volt (δηλαδή μέχρι και μετασχηματιστές δικτύου διανομής υψηλής τάσης) χωρίς να προκαλεί βραχυκυκλώματα.
Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται ως αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, με διάρκεια ζωής 10 έτη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ & SERVICE
Στην διάρκεια των 10 ετών δεν χρειάζεται καμία συντήρηση διότι δεν περιέχει προωθητικά αέρια, δεν απαιτείται ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, δεν απαιτεί αισθητήρες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για την ενεργοποίηση της.
Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα.
Χωρίς συντήρηση για 10 χρόνια, κάλυψη έως 4m2
ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αυτόματη ενεργοποίηση όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 90οС, χωρίς απαίτηση καμιάς εξωτερικής τροφοδοσίας.
Δυνατότητα και χειροκίνητης ενεργοποίησης (Bonpet triggering device)
Όλες οι αμπούλες ελέγχονται και κλείνονται χειροποίητα.
Έγκριση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 22734 Φ.701.6/30-4-2007.
Έγκριση Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 4232/06/08 04-03-2008.
M e t a x a s  S a f e t y
ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ– ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΝΤΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 163 – ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΚ. 34100
Tel: 2221097000 & 222197010
ΥΠ/ΜΑ: ΩΡΙΩΝΟΣ 71 – ΧΑΛΚΙΔΑ – Τ.Κ. 34100 (πρώην εργαστήριο Μπαζίγου Κωνσταντίνου)
Τel:22210 84464
E-mail: metaxasafety@gmail.com Site: www.metaxasafety.gr