Άρθρα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

Σε αρκετές μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου μια αστοχία υλικού συνήθως έχει περιορισμένες υλικές ζημιές, η αποτυχία λειτουργίας μιας πυροσβεστικής εγκατάστασης μπορεί να αποβεί καταστροφική για ολόκληρες κτιριακές εγκαταστάσεις και πολυάριθμες ανθρώπινες ζωές. Επομένως, οι πυροσβεστικές εγκαταστάσεις όπως τα αυτόνομα πυροσβεστικά συστήματα και τα δίκτυα πυρόσβεσης θα πρέπει να σχεδιάζονται σωστά, να εγκαθίστανται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας αξιόπιστα υλικά, αλλά και να συντηρούνται ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προβλέψεις της τεχνικής μελέτης του έργου, τη νομοθεσία, καθώς και τα Πρότυπα σύμφωνα με τα οποία κατατάσσονται.

Σε πολλές επιχειρήσεις  η συντήρηση θεωρείται αναγκαίο κακό, το οποίο επιβαρύνει την επιχείρηση με ανεπιθύμητα έξοδα. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία επηρεάζει το συντηρητή της πυροσβεστικής εγκατάστασης, οδηγώντας τον πολλές φορές στο να εστιάσει στη χαμηλή τιμή, αντί για την αξιοπιστία του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Η απόκτηση της αξιοπιστίας έχει κόστος που δεν αποδίδει αμέσως, αποσβαίνεται όμως στο μέλλον, επιφέροντας κέρδος. Το κόστος της αξιοπιστίας είναι επένδυση, που αποδίδει πολλαπλάσια, έστω και με κάποια υστέρηση, ενώ το κόστος των ζημιών είναι καθαρή απώλεια χρημάτων και μάλιστα σε απρόβλεπτο χρονικό σημείο.

Στη συντήρηση ως διεργασία ενσωματώνονται λειτουργίες όπως επιτήρηση του εξοπλισμού από ειδικούς τεχνίτες που ελέγχουν και μετρούν, η παρακολούθηση και καταγραφή των βλαβών και φθορών σε εξέλιξη, η διατήρηση αρχείου εκτελεσμένων εργασιών και εκκρεμοτήτων, η ιεράρχηση των θεμάτων ανάλογα με την κρισιμότητα, η κατάρτιση προγραμμάτων επισκευών, ο λεπτομερής σχεδιασμός της κάθε εργασίας, η εκτέλεση ή ανάθεση των εργασιών. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι της συντήρησης είναι η συστηματική θεραπεία των προβλημάτων που χρονίζουν και ο ανασχεδιασμός των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης.

Μόνο η διεύθυνση ή οι ιδιοκτήτες μιας εγκατάστασης μπορούν να αποφασίσουν την αλλαγή των προτεραιοτήτων της επιχείρησης, έτσι ώστε γνώμονας να είναι πάντα η αξιοπιστία του πυροσβεστικού εξοπλισμού που προστατεύει την επένδυσή τους.

M e t a x a s S a f e t y
ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ– ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΝΤΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 163 – ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΚ. 34100
☎️: 2221097000 & 222197010
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΩΡΙΩΝΟΣ 71 – ΧΑΛΚΙΔΑ – Τ.Κ. 34100 (πρώην Μπαζίγου Κωνσταντίνου).
☎️: 2221084464