Άρθρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ανάλογα με τη φύση των καιόμενων υλικών, οι πυρκαγιές κατατάσσονται σε έξι (6) κατηγορίες:

Κοινές πυρκαγιές ή στερεών ή Α κατηγορίας

Οι κοινές πυρκαγιές είναι συνήθως καυσίμων υλικών από ξύλο, χαρτί, υφάσματα, πλαστικές ύλες, ελαστικά.

Το συνηθέστερο κατασβεστικό υλικό που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση των πυρκαγιών αυτής της κατηγορίας είναι το νερό.

Πυρκαγιές εύφλεκτων υγρών ή Β κατηγορίας

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πυρκαγιές πετρελαιοειδών, λιπών, χρωμάτων ή άλλων εύφλεκτων υγρών.

Η κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών επιτυγχάνεται με τη χρήση μέσων που ενεργούν ως απομονωτικά του οξυγόνου. Κυριότερα μέσα κατάσβεσης των πυρκαγιών εύφλεκτων υγρών είναι ο αφρός, η ξηρά σκόνη και το διοξείδιο του άνθρακα.

Η χρήση νερού δεν ενδείκνυται για την κατάσβεση αυτής της κατηγορίας πυρκαγιών, διότι, επειδή συνήθως, τα εύφλεκτα υγρά δεν είναι διαλυτά στο νερό, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να μεγαλώνει ο όγκος και η επιφάνεια του καιόμενου υγρού και να εξαπλώνεται η πυρκαγιά.

Εάν τα εύφλεκτα υγρά είναι διαλυτά στο νερό, όπως είναι το οινόπνευμα, η πυρκαγιά μπορεί να κατασβεστεί, με αραίωση της καιόμενης ύλης με νερό.

Πυρκαγιές αερίων καυσίμων ή C κατηγορίας

Στην κατηγορία αυτή, έχουμε πυρκαγιές που αφορούν αέρια καύσιμα όπως μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετιλίνη, κλπ. Σε περίπτωση φιαλών υγραερίου, τα αέρια καύσιμα καίγονται στην οδό διαφυγής τους από τις φιάλες (βλάβη βαλβίδας, διάρρηξη σωλήνα).

Η κατάσβεσή τους επομένως πετυχαίνεται με το φράξιμο της οδού διαφυγής τους δηλαδή με το κλείσιμο της στρόφιγγας ή με την τοποθέτηση τεμαχίων υγρών υφασμάτων στην οδό διαφυγής ή τέλος με τη διακοπή της παροχής αερίου από τον κεντρικό διακόπτη ή βάνα, εφόσον πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση.

Κατάσβεση με αποκοπή της φλόγας είναι δυνατή εφόσον δεν υπάρχει κοντά άλλη εστία φωτιάς γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα επαναφλεγεί το αέριο το οποίο εξακολουθεί να διαφεύγει.

Οι πυρκαγιές της κατηγορίας αυτής είναι τρομερά επικίνδυνες διότι εξαιτίας της ανάφλεξης αερίων στην οδό διαφυγής τους προκαλείται θέρμανση των φιαλών και αύξηση της πίεσης του αερίου που βρίσκεται μέσα σε αυτές με συνέπεια τη διάρρηξη των φιαλών και την πρόκληση μεγάλων καταστροφών από την επέκταση της πυρκαγιάς και τις ανατινάξεις.

Γι’ αυτό το λόγο πέρα από την αποκοπή της φλόγας θα πρέπει να γίνεται συνεχής διαβροχή των φιαλών για να προλάβουμε την υπερθέρμανση και διάρρηξη αυτών.

Η διαβροχή των φιαλών επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν καίγεται το ίδιο το αέριο αλλά οι φιάλες βρίσκονται μέσα στον καιγόμενο χώρο ή κοντά σε εστία φωτιάς. Πάντως σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η απομάκρυνση των φιαλών από την εστία της φωτιάς εφόσον αυτή είναι δυνατή και το κλείσιμο της στρόφιγγας διαφυγής

Πυρκαγιές μετάλλων ή D κατηγορίας

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πυρκαγιές από μέταλλα π.χ μαγνήσιο, κάλλιο, νάτριο, αλουμίνιο.

Οι πυρκαγιές μετάλλων δύσκολα αντιμετωπίζονται γιατί όλα σχεδόν τα κατασβεστικά μέσα – νερό, κατασβεστικά αέρια – διασπώνται εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας στην οποία καίγονται τα μέταλλα, με αποτέλεσμα την επανάφλεξη των παραγόμενων αερίων και την πρόκληση εκρήξεων.

Επομένως, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλα υλικά, καλό είναι να τα αφήνουμε να καίγονται ώσπου να αυτοκατασβεστούν.

Εάν όμως πρέπει να γίνει επέμβαση για κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρέπει να γίνεται χρήση νερού με βολή μεγάλης διαμέτρου και από μεγάλη απόσταση για να αποφεύγεται ο κίνδυνος από τα αποσπώμενα και εκτοξευμένα σε μακρινές αποστάσεις πυρακτωμένα μέταλλα.

Όταν πρόκειται για μικρές πυρκαγιές μετάλλων, στις οποίες η θερμική ακτινοβολία επιτρέπει την προσέγγιση, μπορεί να γίνει επικάλυψη των πυρακτωμένων μετάλλων με χώμα ή με κατασβεστικές σκόνες.

Πυρκαγιές παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος ή Ε κατηγορίας

Είναι αυτές που αφορούν πυρκαγιές σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα ή όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του υλικού που θα χρησιμοποιήσουμε για την κατάσβεση των πυρκαγιών αυτής της κατηγορίας είναι η κακή ηλεκτρική αγωγιμότητα αυτού.

Οι πυρκαγιές αυτές μπορούν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα και ξηράς κόνεος.

Μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να γίνει χρήση νερού με την προϋπόθεση όμως ότι θα φροντίσουμε να διασπάται η βολή νερού.

Σε όλες όμως τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος με το κλείσιμο του διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, που αποτελούν την κύρια αιτία πυρκαγιών αυτής της κατηγορίας.

Πυρκαγιές που προκαλούνται από μαγειρικά λίπη και έλαια ή F κατηγορίας

Πρόκειται για νέα σχετικά κατηγοριοποίηση για τα ελληνικά, τουλάχιστο, δεδομένα. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι πυρκαγιές που προκαλούνται από λίπη και έλαια τα οποία αναπτύσουν μεγάλες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Οι πυροσβεστήρες που είναι αποτελεσματικοί στην κατάσβεση αυτής της κατηγορίας είναι οι τύπου F. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν λύσεις όπως η αντιπυρική κουβέρτα ή μια ειδική κατασκευή σε σχήμα λουλουδιού το οποίο αφού ρίξουμε στο φλεγόμενο σκεύος, δημιουργεί ένα στρώμα που αποκόπτει το οξυγόνο με αποτέλεσμα την κατάσβεση της φωτιάς