Χωρίς κατηγορία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡ/ΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΔΑΣΗ

Μετά από τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός καιπλησίον δασικών εκτάσεων» που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μετά από ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (19.05.2023), εκδίδεται η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, προς εφαρμογή του, λόγω του ότι πλησιάζει και η νέα αντιπυρική περίοδος, από την 1η Μαΐου του 2024.
Ο παραπάνω Κανονισμός έχει σκοπό την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του Περιβάλλοντος, φυσικά και την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή είναι κοντά σε αυτές, καθώς και στον περιορισμό της συμβολής τους στη διάδοση της φωτιάς.
Θα εφαρμοστεί ένα έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας που θα έχει καταχωρηθεί σε ειδικό μητρώο.

Ο παραπάνω Κανονισμός αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα, σε δάση, δασικές εκτάσεις, σε κηρυγμένες δασωτές ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας 300 μέτρων από αυτές ή βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.
Για όλα τα παραπάνω ακίνητα πρέπει να έχει συνταχθεί έντυπο αξιολόγησης από τεχνικό μηχανικό ήδη έως τα τέλη Μάρτιου 2024.
Αυτά τα ακίνητα υποχρεούνται μέσα σε έναν μήνα να υποβάλουν δήλωση εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται από τον μηχανικό και είναι
υποχρεωτικό.
Με λίγα λόγια συν τοις άλλοις προβλέπει:
1) Ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο ακίνητο
2) Δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας
3) Καθαρισμό και αποθήκευση σε ασφαλές σημείο επικίνδυνων υλικών

Όλα τα παραπάνω μέτρα που προβλέπονται, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31-3-2025 για τα ακίνητα υψηλής επικινδυνότητας και για τα
μεσαίας – χαμηλής επικινδυνότητας από 31-3-2026, θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στο δήμο που υπάγεται η κάθε οικία.
Εν συνεχεία των παραπάνω, πρέπει οι δήμοι να:

• Καταχωρούν σε ειδικό μητρώο τα παραπάνω, με δυνατότητα δειγματοληπτικού ελέγχου
• Να οργανώσουν επιτροπές με κατάλληλο προσωπικό που θα κάνει ελέγχους και αυτοψίες δειγματοληπτικά
• Να κάνουν ενημέρωση στους δημότες τους για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα παραπάνω
• Να συντάξουν στις επικίνδυνες παραπάνω περιοχές ζώνες πυροπροστασίας και την λήψη απαιτούμενων μέτρων, καθώς και να εναρμονιστούν
σε σχέδια πολιτικής προστασίας για την ασφαλή εκκένωση του οικισμού σε πιθανό συμβάν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ